Čeština English

Cílem

 je práce.

ruler

Cílem

 je práce.

Čeština English

Skip to content
Sazebník
Činnost Popis Cena/hod
Překreslování Kopírování technické dokumentace, tvorba duplikačních sestav. 390,-
Výkresová dokumentace Tvorba výkresové dokumentace z hotových modelů, či kreslení výkresů dle zadané předlohy. 490,-
Zpracování uzlů z hrubého konceptu Návrh řešení detailních míst, vychází se ze zadané koncepce, do které se nezasahuje. 690,-
Vývojová činnost Návrh prototypového řešení bez předloh či jiných podkladů, pouze se zadání vstupních parametrů bez výpočtové podpory. Do této kategorie patří technické výpočty v případě, že se požaduje pouze výpočtová zpráva bez konstrukčního návrhu. 890,-
Kompletní vývojová činnost Návrh prototypového řešení bez předloh či jiných podkladů, pouze se zadání vstupních parametrů. Návrh obsahuje jak vývojové vyráběné díly, tak vytipování nakupovaných komponent včetně vyřízení poptávek s potencionálními dodavateli. Navržené řešení je ověřeno technickými výpočty. 990,-
Konzultační činnost Získávání nových zakázek, efektivita výroby, vývoj nového produktu a jeho rentabilnost, dotační podpora, výrobní program pro vaši výrobu, marketing dohodou
služební cesta cesty do místa výkonu schůzek, na přejímky u zákazníka, na servis, testování, laboratoří apod. v rámci ČR 10,-/km
cesty do místa výkonu schůzek, na přejímky u zákazníka, na servis, testování, laboratoří apod. do zahraničí dle dohody

výjezd se počítá vždy z Brna, ul. Kobližná

poskytovatel má výhradní právo posouzení shody cenové kategorie se zadanou prací